fe rp ue

 

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa: 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie: 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie: 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.

Tytuł projektu: Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia nowego innowacyjnego wyrobu: UP LIFT 6 do prac na wysokości – podnośnika 1 osobowego, który będzie podnosił na wysokość 4m, wysokość robocza 6m.

 

Cele projektu: opracowanie i przygotowanie do wdrożenia nowego wyrobu; uzyskanie wymiernych efektów innowacyjnych, zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności firmy.

Planowany efekt projektu: wprowadzenie innowacji produktowej.

 

Wartość projektu ogółem: 234 930.00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 145 350.00 PLN

Beneficjent: LOCKHARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ